Juridische informatie

Deze website is gemaakt door: Glen Dimplex France
Naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Frans recht met een maatschappelijk kapitaal van € 8.000
SIRET-nr.: 419.222.062.000.38

12, boulevard du Mont d’Est
Immeuble Maille III – Hall A
93160 Noisy-le-Grand
Tel.: +33 (0)1 48 15 53 60

Neem bij vragen contact op met: direction@glendimplex.fr

Hoofdredacteur

Jennifer Hérault

Webmaster

Dhr. Bertrand Genevois, webmaster werkzaam bij BGI: http://www.agence-bgi.com
Neem voor informatie over deze website of de inhoud daarvan contact op met: contact@agence-bgi.com

Hosting

BG Infographie
EURL naar Frans recht met een kapitaal van € 15.000 – RCS Meaux – 483 835 328
APE-code 6202A – Btw-nr.: FR 483 835 328 00038
Statutair zetel: 23, rue René Sallé – 77420 Champs sur Marne- Frankrijk.

Deze gehele website valt onder de Franse en internationale wetgeving op het gebied van auteursrecht en intellectueel eigendom.

Alle rechten van reproductie zijn voorbehouden, waaronder voor iconografische en fotografische documenten.

Auteursrechten/Copyright

Glen Dimplex France heeft deze website opgericht voor persoonlijke informatie voor zijn gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Glen Dimplex France op commerciële wijze gebruik te maken van de inhoud of de cijfers die worden vermeld of een deel daarvan.

De gehele website vormt een werk dat is beschermd door de toepasselijke wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom. Reproductie en/of representatie, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Glen Dimplex France.

De naam Glen Dimplex France, het logo en de slogans zijn, tenzij anders vermeld, door Glen Dimplex France geregistreerde merken. Elk(e) reproductie, gebruik en/of wijziging hiervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Glen Dimplex France kan ertoe leiden dat het wordt beschouwd als namaak en kan voor de bevoegde rechter worden gebracht. Alle grafische elementen, communicatiecampagnes, affiches, films, motieven, foto’s, afbeeldingen, teksten, animaties al dan niet met geluid, het logo, het merk en de namen van producten die worden vermeld op deze website, vallen onder het Franse wetboek inzake intellectueel eigendom en zijn eigendom van Glen Dimplex France. Uit hoofde daarvan is het downloaden, de reproductie, de representatie, de aanpassing, de vertaling en/of transformatie, geheel of gedeeltelijk, of de overdracht naar een ander medium (papier, digitaal, film, enz.) strikt verboden.

De hyperlinks die zijn opgenomen op deze website evenals de inhoud van de websites van derden waarnaar deze verwijzen, leiden niet tot enige verantwoordelijkheid van Glen Dimplex France.

Suivre Morphy Richards sur Facebook